• Pzt – Cum : 09:00 – 18:30
 • +90 212 637 71 47
 • info@cbfturk.com
 • CBF çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir. Bu kapsam
  içerisinde firmamız sürekli iyileştirecek hedefler belirlemeyi, bu hedefleri yapacağı toplantılarda gözden geçirmeyi,
  çalışanlara sağlıklı, güvenli ve temiz bir iş ortamı sunmayı amaçlamaktadır.Bu amacın başarılması için;
  Üretim hatlarındaki tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.
  Çevresel açıdan sürekli gelişmeyi sağlayacaktır.
  Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.
  Kirlenmenin önlenmesi için;
  1. Yeni ürün, proje ve operasyonlarında çevre faktörünü dikkate alacaktır.
  2. Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği
  bulunanları araştıracaktır.
  3. Atıkların kaynağında azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve geri dönüşümü için çalışmalar yapacaktır.
  4. Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf
  sağlayacaktır.
  5. Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyecektir.

  Call Now Button