Ayrımcılık Politikası​

Amaç :  Bu politika ile tüm çalışanlar  için her konuda eşit ve saygılı bir çalışma ortamı sağlamak , din, dil, ırk, cinsiyet,engellilik , bölgesel veya sosyal köken , politik görüşler veya yaş ayrımı yapmaksızın eleman alımı yapıp, işçileri yalnızca işle ilgili yetkinlikleri, nitelikleri veya becerileri bakımından istihdam etmeyi amaçlamaktadır .

Kapsam : Bu politika tüm CBF Tekstil çalışanlarını ve iş ilişkisinde bulunduğu iş ortaklarını kapsamaktadır.

 

Sorumlu Personel : Sosyal Uygunluk Birimi , İnsan Kaynakları ,Muhasebe ,  Fabrika Müdürü

 

Referanslar

 • SA8000:2014 kapsamındaki gereklilikler
 • ILO sözleşmeleri
 • Ulusal ve Uluslar arası standartlar
 • Yerel kanun ve Yönetmelikler

SA8000 Gereklilikleri ;

1-  Organizasyon ırk, ulusal, bölgesel veya sosyal köken, kast, doğum, din, engellilik, cinsiyet, seksüel eğilim,  aile sorumlulukları, medeni durum, sendika üyeliği, politik görüşler, yaş veya ayrımcılığa neden olabilecek diğer durumlara dayanarak işe almada, ücretlendirmede, eğitime erişimde, teşvikte, fesih veya emeklilikte hiçbir ayrımcılık yapmayacak veya ayrımcılık faaliyetlerini desteklemeyecektir.

2- Organizasyon ırk, ulusal, bölgesel veya sosyal köken, kast, doğum, din, engellilik, cinsiyet, seksüel eğilim, aile sorumlulukları, medeni durum, sendika üyeliği, politik görüşler, yaş veya ayrımcılığa neden olabilecek diğer durumlara ilgili inançları veya uygulamaları takip etmek ya da ihtiyaçlarını karşılamak için personelin haklarını icra etmesine müdahale etmeyecektir.

3- Kuruluş, ister kendisine ait olsun ister sözleşmeli veya bir hizmet sağlayıcıdan kiralamış olsun iş yerinde ve tüm ikametgahlarda veya kuruluş tarafından sağlanan mülklerde, jestler, sözler ve fiziksel temas da dahil olmak üzere tehdit edici, küfürlü, istismar edici veya cinsel bakımdan zorlayıcı davranışlara izin vermeyecektir.

4- Organizasyon personeli hiç bir koşul altında hamilelik veya bekaret testine tabi tutmayacaktır.

 

Uygulama ;

 • Çalışanlarımızın %55i bayan olup medeni halleri gözetilmeksizin iş olanağı sağlanır. Firma olarak kadın çalışan oranının hem beyaz hem mavi yakada %35’in altına düşürmemeyi taahhüt ederiz.
 • Şirketimiz hiçbir çalışanın özlük haklarına müdahelede bulunmayıp herkesin özgür bir biçimde yaşayabileceği bir yönetim biçimini benimsemektedir.
 • Şirketimizde birbirini tehdit eden, kötüleyen, istismara kalkışan veya istismar eden, fiziksel veya cinsel baskıda bulunan çalışanlar şirketimizden derhal uzaklaştırılır.
 • Cinsiyet, medeni durum, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum gibi nedenlerle kadın çalışanın iş akdi feshedilemez veya işe alımda bu konular dikkate alınamaz.
 • Eşit değerdeki iş için eşit ücret verilmesi sağlanmaktadır .
 • İşçileri yalnızca iş ile ilgili performansları temelinde istihdam ettiğini , ettiğini desteklediğini ve ücretlendirdiğini göstermektedir.
 • Eğer kuruluş katılım temelinde üretim bonusları tanımlarsa , annelik izni bir yokluk sayılmaz ; çalışan annelik iznindeyken devam ettirilecektir.

Not: Covid-19  vb gibi salgın hastalık veya özel durumlar altında uygulamalar esnetilebilir , değiştirilebilir .

 

Doküman No   AYP.SU.06
Revizyon    Revizyon Detayları
NoTarih 

0

1

2

09/08/2018

15/11/2021

·      Politikanın yazılması

·      Referans ve SA8000 gereklilikleri eklenmiştir.

·      Uygulamalar  yerel mevzuat ve SA8000 gereklilikleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

Hazırlayan ;                                                  Revize Eden ;                           Onaylayan ;

Sosyal Uygunluk Ekibi                                Yeliz AKTEPE                          Burak FADILOĞLU