SOSYAL UYGUNLUK

Sosyal Uygunluk

Sosyal uygunluk politikası

Amaç; CBF Tekstil üretimin ve yönetimin her aşamasında ”Önce İnsan” prensibi ile hareket etmektedir.

Hedefimiz CBF Tekstil ve Dış Tic. A.Ş. bünyesindeki Sosyal Uygunluk Politikasını şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. 

Kapsam; Bu sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet yaratmanın yanında bu politika ile çalışanlarının kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve   dürüst bir iletişim kurmayı, saygı ve değer gördüğü bir işyeri oluşturmaktır . 

 

Referanslar

 • SA8000:2014 kapsamındaki gereklilikler
 • ILO sözleşmeleri
 • Ulusal ve Uluslar arası standarlar
 • Yerel kanun ve Yönetmelikler 

 

Sosyal Uygunluk Politikası çerçevsindeki taahütlerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Çocukların Çalıştırılmaması
  İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalarak 15 yaş altında işçi çalıştırmamayı ve 15-18 yaş arası genç işçileri usulüne göre çalıştırmayı  taahhüt eder. Çocukların ait oldukları yerin eğitim kurumları olduğu bilincinde olup, çocuk işgücüne ilişkin yasağı; İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur

 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
  İşyerimiz, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı taahhüt edip, bu konuyu çalışan sözleşmesiyle destekler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği
  Şirketimiz tüm çalışanlarını sigortalı yapmaktadır. Aynı zamanda düzenli olarak doktor ve iş güvenliği uzmanlarıyla çalışarak çalışanları koruyup, sağlıklarını kontrol altına almaktadır. Çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini minimuma indirerek çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri çevreci bir iş ortamını oluşturup sosyal uygunluk standartlarına ve projelerine tam uyum sağlamayı taahhüt eder

 • Birleşme Özgürlüğü
  Çalışanların birlikte hareket etme, sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma özgürlüğüne saygı göstermekteyiz

 • Ayrımcılığın Önlenmesi (Eşitlikçi Yaklaşım)
  İşyerimiz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşunda ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Irk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeden iş yapabilme becerisi esas alınarak istihdam sağlamayı taahhüt edip . Kadınların istihdamda güçlenmelerini sağlar.

 • Dilek ve Şikayetler
  Dilek-Şikayet mekanizmasının tüm çalışanların dilek-şikayetlerinin değerlendirilerek bir sistematik içinde uygulanmasını taahhüt eder

 • Çalışma Saatleri
  Çalışma saatlerinde Kanuni  gerekliliklere uyulup çalışmak gönüllülük temellidir. Çalışma saatlerimiz 5 günlük esasa dayalı olarak belirlenmiştir. Normal çalışanlar günde 9 saat,  İŞ-KUR’ dan alınan çalışanlar ve stajyerler 8 saat, hamileler 7,5 saat esasında çalışır. Çalışanlarımız haftada 45 saat çalışır ve ayda maksimum 22,5 saat fazla mesaiye kalmaktadır. Haftalık en fazla 12 saat fazla mesai yapılır. Haftalık fazla mesai çalışma saatini SA8000:2014,WRAP ve müşteri standartlarına uygun olarak sınırlamayı taahhüt eder.

 • Ücretler ve Ödemeler
  İşyeri, çalışanlarına; yürürlükteki minimum asgari ücret uygulaması yapılır. Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir ve zamanında ödenir. Fazla mesailerde gönüllülük esastır ve şirketimiz bulunduğu bölgedeki asgari yaşam standardını karşılamayı taahhüt eder

 • Çevre
  Şirket olarak çevreci ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya özen gösterip, çevre kirlenmesini önlemeyi ve etkin bir atık yönetimi ile kirliliği kaynağında azaltmayı , ayrıca etkin bir enerji yönetimiyle doğal kaynakları korumayı taahhüt eder

 • Kanunlar ve Diğer Yükümlülüklere Uyum
  Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartlarını, gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm mevzuatlara uymayı, sürekli olarak izlemeyi ve bunlara uygun şekilde faaliyet göstermeyi taahhüt etmekteyiz.

 • Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
  Fiziksel şiddet veya disiplin cezası uygulaması, cinsel istismar ya da taciz edici davranış, sözlü sataşma, gözdağı verme-korkutma, kesinlikle yasaktır. Bu tip sorunlarda sözlü ve ardından yazılı ihtar verilecektir. Tüm çalışanların huzur içerisinde çalışması taahhüt edilir

 • Tedarikçilerle İlişkiler
  Çalıştığı tedarikçi firmaların Sosyal Uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını onlara iletmeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak düzeltmeyi taahhüt ederiz. Böylece tedarikçilerimiz de bizimle birlikte sağlıklı bir büyümeye gidebilecektir

 • Yönetim Sistemi
  Şirketimiz Sosyal Uygunluk ve Sosyal Performans ekibinin faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere göre SA8000:2014 ve WRAP Yönetim Sistemi Standardına uygun bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder

 • Gümrük Mevzuatına Uygunluk
  Gümrük ile ilgili yürürlükteki yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önlemeyi taahhüt eder.

 • Ürün Güvenliği
  Yüklemelerinde güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz (yasa dışı madde-malzeme) malların bulundurulmamasını taahhüt eder.

CBF TEKSTİL yukarıda belirtmiş olduğumuz tüm politikaların Türk İş Kanunu ve ilgili ILO sözleşmelerine uyum içinde uygulanacağını taahhüt eder.

Doküman No SUP.SU.01
Revizyon    Revizyon Detayları
NoTarih 

0

1

2

09/08/2018

10/03/2023

·      Politikanın yazılması

·      Amaç , Kapsam , Referans ve SA8000 gereklilikleri eklenmiştir

        Hazırlayan ;                                  Revize Eden ;                                 Onaylayan ;

Sosyal Uygunluk Ekibi                    Müge ERARSLAN                           Günay ÖZEN

Sertifikalarımız

Daha da iyisi için
iste-kadin2
bsci_partygears2.jpg
Sedex-logo2
SA8000
SOSYAL-UYGUNLUK3
organic-100-content-standard-logo-01FDC1A9DE-seeklogo.com2
wrap2
GRS2
disney-fama-belgesi

Sertifikalarımız

Daha da iyisi için
iste-kadin2
bsci_partygears2.jpg
Sedex-logo2
SA8000
SOSYAL-UYGUNLUK3
organic-100-content-standard-logo-01FDC1A9DE-seeklogo.com2
wrap2
GRS2
disney-fama-belgesi

Etik Dışı bildirim Formu